قیمت دوربین مداربسته | PR5 Bookmarking Website

Best FREE Bookmarking Site, Like RFANDL

10k Google visitor per Day for your website - EXCLUSIVE

Get unlimited lifetime VPN

Make MONEY Online 2018 proved!

loading...
1
قیمت دوربین مداربسته
دوربین مداربسته چیست؟

واژه "دوربین مداربسته" برگردان ایرانی کلمه انگلیسی closet circuit television یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربین هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.

دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می نماید. از آنجا که اغلب این دوربین